Kortjärvi Byagårdsförening 

grundades den 5 mars 1973 och inregistrerades den 18 januari 1974. Första ordförande var Göran Forsander, Marita Edsvik viceordförande och Maj-Britt Österbacka kassör. Övriga styrelsemedlemmar var Per Österbacka och suppleanterna Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Kortjärvi är en liten by i Terjärv, Kronoby med ca 130 bofasta  personer. Byn ligger på språkgränsen, kommungränsen och landskapsgränsen.

 

Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande

Mårten Forsander

viceordförande

Hans-Göran Bodbacka

sekreterare

Sinikka Edsvik

Tuula Lassas

Tuula Skog

Valter Bodbacka

Alf Söderbacka

John Byggningsbacka

Kassör utanför styrelsen

Kimmo Bodbacka

  

Webbansvarig

Folke o Tobias Österbacka

 

OBS Gamla hemsidan hittar

du under adressen 

kortjarvi.byar.fi

       VÄLKOMMEN TILL KORTJÄRVI

           Kortjärvi byagård och bönehus  

Byagården. Utmärkelsen Årets By erhölls 2001 som den första byn i Österbotten                                                             

                               Bönehusdelen

               GOD FORTSÄTTNING PÅ VINTERN           

December 2017

 Kortjärvi naturstig (se under föreningar)