Sommarfesten 2012 i byagården

Festsalen fylldes till sista plats.

Musikgruppen Klavertramp stod för det musikaliska inslaget.

  

Också Marika Forsander bjöd på stämningsfull musik till eget accompanjemang. Är det månne det kommande musikurvalet som diskuteras av gruppen till höger?

  

Lars Lindkvist höll festtalet  och Torolf diskuterar ingående med festtalaren. Hustrun Lena tjuvlyssnar i bakgrunden.

     

Den sociala samvaron efter programmet är alltid en viktig programpunkt.

Denna gång var det Marit Byggningsbackas tur att vinna huvudvinsten i lotteriet, kaffe i egen längd. Ordföranden Tage Lassas mäter upp.