Sommarfesten i Kortjärvi den 26 juli 2014

Vädrets makter tillät en utomhusfest detta år.

Tage Lassas hälsar den månghövdade festpubliken välkommen.

Musikgruppen Homewards Bound uppträdde i flera repriser med uppryckande blue grassgospelmusik. Johan "Jokki" Österbacka leder gruppen och han uppträdde också som fetstalare under kvällen.Till gruppen hör Pontus Österbacka, Leif Wärn, Johan Österbacka, Per-Erik Jansson och Ingela Duvnäs.

Som synes var publiken talrik och formligen stortrivdes.